Zorg en Zekerheid, met zijn wortels in Leiden, is al bijna twee eeuwen de regionale zorgverzekeraar in het gebied tussen Den Haag, Utrecht en Amsterdam. De organisatie, gedreven door de kernwaarden van toegankelijke en betaalbare zorg, heeft wendbaarheid als speerpunt om in te spelen op veranderende behoeften en nieuwe manieren van samenwerken te omarmen.

De uitdaging lag in het versterken van loyaliteit, betrouwbaarheid en herkenbaarheid, zowel voor klanten als medewerkers. De organisatie vroeg om een flexibel kantoor en een omgeving die cross-team samenwerking, innovatie en kennisdeling bevordert. Hier ontstond de noodzaak voor een nieuw werkconcept, een frisse uitstraling, een verandering van cultuur en een vernieuwde mindset.

Het resultaat werd bereikt door nauwe samenwerking.

Het resultaat werd bereikt door nauwe samenwerking. Een succesvolle pilot introduceerde activiteitgericht werken, waarbij de werkvloer werd omgevormd tot een multifunctionele ruimte. De entree en begane grond kregen een geheel nieuwe invulling, gericht op ontmoeting, kennisdeling en beleving. Dit creëerde een herkenbare plek voor klanten, collega’s en samenwerkingspartners, waar innovatie centraal staat.

De positieve ervaringen leidden tot een re-design van het gehele kantoor, inclusief begeleiding van bouw en realisatie, en de levering van passend meubilair.

De complete renovatie werd in verschillende fasen voltooid in 2022. De transitie naar ‘Anders Werken’ werd eveneens zorgvuldig begeleid door onze creatieve co-working label ‘The community Office’. Door heldere communicatie, een teamgerichte aanpak en workshops ontstond betrokkenheid, acceptatie en enthousiasme over het nieuwe werkconcept. Deze aanpak resulteerde niet alleen in een fysieke transformatie van de werkplek, maar ook in een culturele verschuiving die het potentieel van wendbaarheid volledig benutte.